Feeds:
Articole
Comentarii

Publicistică A.P.P.

File de istorie

Dumitru Pleniceanu în memoria posterităţii

Dumitru Pleniceanu este una dintre ilustrele figuri ale Târgu-Jiului de odinioară, care prin actele de caritate pe care le-a făcut la cumpăna secolelor XIX-XX, a rămas în memoria posterităţii. Cu studii în străinătate, acesta impresiona prin generozitate şi nobleţe, dar şi prin atitudinile şi manierele sale de aristocrat.

„Boierul Dumitru Pleniceanu”, aşa cum este el astăzi cunoscut, descinde dintr-o familie cu vechi tradiţii în rândul marilor proprietari de pământ din Oltenia. „La jumătatea secolului al XIX-lea, moşia Vădeni şi biserica „Adormirea Maicii Domnului” (de a căror existenţă îşi leagă numele, la începutul secolului al XVIII-lea, marele ban al Craiovei, Cornea Brăiloiu) ajung în stăpânirea lui Dumitru Căpăţână. Originar din satul Pleniţa-Dolj, acesta se ocupa cu negoţul de vite în Austria şi Ungaria, deţinând o avere considerabilă.  În anul 1842, ajutându-l pe Gh.D. Bibescu să ocupe tronul Ţării Româneşti, boierul Căpăţână primeşte din partea domnitorului, drept despăgubire pentru banii împrumutaţi, moşia Vădeni „cu tot ce se afla pe ea”. După moartea acestuia, întreaga moşie şi o parte din avere va rămâne fiului său Dumitru, care, stabilit la Vădeni în anul 1866, îşi va schimba numele după cel al satului în care se născuse: Dumitru Pleniceanu”.

Neavând moştenitori şi văzând sărăcia oamenilor care trudeau pe moşia sa, „va trece cu generozitatea la crearea unor opere de binefacere”. A ridicat o şcoală, un local de primărie, o bancă, a oferit burse copiiilor nevoiaşi şi a donat până la sfârşitul vieţii întreaga avere comunităţii.

A înţeles, ca mulţi alţii în acea perioadă, că ridicarea societăţii este implicit condiţionată de educaţie, motiv pentru care a contribuit la construcţia şcolii din Vădeni, a susţinut elevii săraci şi a fost alături de orice iniţiativă menită să lumineze şi să îmbunătăţească nivelul informativ al sătenilor de pe moşia sa. El făcea de asemenea o legătură inseparabilă între progresul economic şi educaţie considerând că oamenii simpli pot fi ajutaţi să elimine sărăcia prin dezvoltarea agriculturii şi a micilor industrii.

A înzestrat şcoala din Vădeni cu mobilier şi rechizite pentru micuţii dornici să deprindă tainele învăţăturii, printre care s-a numărat şi cea care avea să devină „Eroina de la Jiu”, Ecaterina Teodoroiu, şi a donat, în spiritul credinţei, alături de soţia sa, în decursul timpului, mai multe icoane, sfeşnice, candele ş.a. Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”.

Dumitru şi Maria Pleniceanu au legat în catifea şi argint Sfânta Evanghelie pe care, la data de 14 iulie 1896, au scris următoarele rânduri: „Dumitru Pleniceanu şi soţia sa Maria Pleniceanu, intrând stăpâni în proprietatea Vădeni la 1866, am găsit acest sfânt lăcaş cu Hramul Adormirii Maicii Domnului, aproape în ruină. De atunci şi până acum, am făcut continuu micile îmbunătăţiri şi Sfântul lăcaşu, coperişul cu tablă de fier şi altele. Acum am legatu Sf. Evanghelie cu argintu pentru conservare şi pomenire şi sunt rugaţi toţi Sf. Prelaţi să nu se ridice niciodată din biserică  şi va rămâne pururi pentru pomenire.”

În anul 1902, familia Pleniceanu a redactat un „Act de Donaţiunie!” prin care era donată Bisericii din Vădeni, toată averea mobiliară a familiei din oraşul Târgu-Jiu: „Ca să nu rămână fără esistenţă Biserica de zid cu patronagiul Adormirei Maicii Domnului ce este situată în apropiere de caselle celle mari alle acestei proprietăţi şi pe care le locuim donez imobilul acestei sfinte biserici prin acceptare Guvernului ţărei representat prin Domnul Ministru Instrucţiei Publice, caselle melle de zid  ce le am în Târgu Jiu fără mobilier cu locul împrejurimile de ulucă şi grilaj de fier şi toate dependentele lor al căror teren este în întindere de două deci şi şapte metri laturi, iar lungul şase deci şi cinci metri învecinându-se la răsărit şi la Apus cu cel lat teren ce mai are vânzătorul d-l Nae I. Bărbulescu, la mează noapte cu starea Unirei  şi la made di bulevardul ce se va construi, teren care este venit în proprietatea ea cu actul autentificat de onor Tribunalul Gorj la No. 3819 din August 1898.”

În acelaşi an, Dumitru Pleniceanu a ridicat în curtea bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, în partea de răsărit şi miazăzi, un monument funerar (cavou), pictat în anul 1903, de către Ştefan Nachescu şi A. Donaţi.

Prin testamentul semnat în anul 1906, acesta lăsa Eforiei Şcoalelor conacul din apropierea bisericii, precizând condiţia ca edificiul să fie utilizat pentru înfiinţarea unei şcoli de arte şi meserii. Astfel, din 1911 până în 1975, clădirea a adăpostit, pe rând: o şcoală de meserii, o şcoală agricolă, o şcoală pentru copii cu handicap – după care a fost preluată de către Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, apoi de către Mitropolia Olteniei în scopul restaurării.

Până la sfârşitul vieţii, Dumitru Pleniceanu a continuat actele de caritate, oferind cu generozitate nedisimulată întreaga avere (terenuri arabile, păduri etc) comunităţii în mijlocul căreia şi-a petrecut ultima parte a vieţii.

S-a stins în noaptea de anul nou 1906-1907 şi a fost înmormântat în partea dreaptă a intrării în cavoul de la Vădeni.

Prin grija Mariei Pleniceanu, la dorinţa soţului său, „o parte dintre fii şi fiicele celor care munceau pe moşia din Vădeni şi-au putut continua studiile la Târgu-Jiu sau Bucureşti. Chiar Ecaterina Teodoroiu, pe care Dumitru şi Maria Pleniceanu au îndrăgit-o de mică, şi-a finalizat studiile la Bucureşti unde, în anul 1909, dorind să devină învăţătoare, a urmat cursurile unui gimnaziu-pension, aflat undeva în zona parcului Cişmigiu.”

După decesul soţului său, Maria Pleniceanu a continuat să îngrijească Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, iar în anii 1910-1911 a realizat, în memoria lui Dumitru Pleniceanu, reparaţii şi renovarea bisericii „cu îngrijirea” Comisiei Monumentelor Istorice, aşa cum se arată într-o pisanie a sfântului locaş, aşezată deasupra uşilor de acces în biserică:

„ACEST DUMNEZEIESC LĂCAŞ CU HRAMUL ADORMIRII, CTITORIA MARELUI BAN CORNEA BRĂILOIU, A FOST RESTAURAT CU CHELTUIALA PIOASEI DOAMNE MARIA PLENICEANU ÎN AMINTIREA SOŢULUI EI CU ÎNGRIJIREA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE. 1911”.

Bun cunoscător al realităţilor sociale de la cumpăna veacurilor XIX şi XX, când în ţara noastră se derula o amplă dezbatere asupra reformelor  social-economice, iar în plan ideatic se discuta despre „elita socială”, Dumitru Pleniceanu se numără, în tot ceea ce a realizat, printre oamenii a căror activitate şi-a prelungit ecourile până în zilele noastre.

Uneori în viața unui om intră persoane care mai devreme sau mai târziu le schimbă radical modul de a gândi, de a simți și trăi, iar atunci când fiecare e purtat de destin pe propriul său drum, rămân amintirile. Acestea păstrează legătura dintre persoane, dincolo de timp, de spațiu, de destin. Și totuși există amintiri care dor. Amintiri care ard mai tare decât o flacără și care sfâșie trecutul. Acestea nu se mai numesc amintiri, ci dureri. Dureri prin care visceral trecutul devine prezent și prezentul – teamă de viitor. Și cât de puțini sunt aceia care înving teama, sfârșind prin a-și zidi trecutul în suflet.

(A.P.P.)

Andrei Popete-Pătraşcu

La sfârșitul lunii noiembrie, o delegație formată din elevi și cadre didactice de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu a luat parte la o sesiune parlamentară desfăşurată la Strasbourg, în cadrul celei de-a VI-a ediții a Concursului Naţional „Euroscola”.

Delegația formată din elevii și profesorii de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu a avut oportunitatea de a dezbate probleme de interes european precum cele de mediu, surse de energie, legaturi între generații, imigrație și viitorul Europei, în plenul Parlamentului European (PE). Elevii și profesorii prezenți la Strasbourg au fost antrenați într-un concurs care și-a propus să evidentieze buna cunoaștere a istoriei Uniunii Europene (UE) și a modului în care funcționează instituțiile acesteia. Totul a avut la bază promovarea plurilingvismului și interculturalitatea.

_DSC0827 (2)

Euroscola, un proiect destinat tinerilor europeni

Coordonatoarele grupului de elevi de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu, doamnele profesoare Vasilica Tomulescu și Andreea Manică ne-au declarat la întoarcerea de la Strasbourg că în acest an, cea de-a șasea ediție a programului Euroscola s-a desfășurat sub semnul Anului european al cetățenilor. Provocarea din acest an a concursului a fost aceea de a concepe și de a implementa un proiect de campanie cu titlul Drepturile  noastre în Uniunea Europeană ce are drept scop informarea cetățenilor (în mod special a celor care au  votat pentru prima oară în anul 2014) asupra drepturilor pe care le au în calitate de cetățeni europeni și asupra importanței participării la vot în vederea alegerii reprezentanților propriei țări în Parlamentul European. De asemnea, elevii noștri au  conceput și un afiș de campanie original care trebuia să aibă ca finalitate creșterea participării cetățenilor la alegerile pentru Parlamentul European din mai 2014.

Cristian Petrișor Păuna, elev în clasa a XII-a, la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu, cel care a vorbit de la tribuna Parlamentului European tinerilor  prezenți în plenul acestei instituții, despre vocația și valorile europene promovate la C.N.E.T. ne-a declarat că „nimic nu se compară cu experiența trăită pe viu, de la conceperea și implementarea unui proiect, la emoția așteptării rezultatelor, la bucuria reușitei, până la trăirile intense avute în mijlocul unei mulțimi de tineri entuziaști reuniți din toate colțurile Europei în somptuoasa încăpere albastră a Parlamentului European de la Strasbourg”.

O experienţă unică ce nu trebuie ratată” 

Euroscola este unul dintre programele dedicate tinerilor și informării acestora în legătură cu structurile europene, fiind finanțat de Uniunea Europeană și aplicat în toate statele membre. Așa cum s-a precizat încă din momentul lansării sale, programul Euroscola a fost creat pentru a-i informa pe tineri despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Scopul său declarat este acela de a reuni în cadrul unor zile festive, organizate la Strasbourg, la sediul Parlamentului European, adolescenți din toate statele membre ale Uniunii, oferindu-le ocazia de a afla pe viu cum funcționează Parlamentul European, dar și de a se cunoaște între ei, de a cunoaște mentalitățile și așteptările altor tineri din alte state membre, în virtutea conceptului de unitate în diversitate. 

Teodora Chiriac, reprezentantă a elevilor de la C.N.E.T., în calitate de președintă a Consiliului Școlar al Elevilor (2012-2014), ne-a mărturisit la întoarcerea de la Strasbourg: „Pentru mine Euroscola a însemnat o experiență unică de care mă bucur foarte mult. Spun unică, deoarece am avut ocazia să vizitez una din cele mai importante instituții din Europa, Parlamentul European de la Strasbourg. Pentru o zi am fost pusă în situația adevăraților parlamentari, dezbătând și votând diverse idei. În tot acest timp am socializat cu elevi din alte țări ale Uniunii Europene. Participarea la acest proiect reprezintă încercarea de a ajuta comunitatea din care fac parte să avanseze spre un viitor mai bun, prin votul european. Totodată, prin acest proiect mi-am testat și perfecționat diverse competențe, care îmi vor fi de folos în viitor.”

Absolventă în acest an a Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu, astăzi studentă la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Andreea Denisa Vlădulescu a participat alături de cei 24 de tineri la vizita de la Strasbourg, declarând la întoarcere că Euroscola „reprezintă o oportunitate unică acordată tinerilor pentru a dobândi cunoştinţe despre ce înseamnă să fii cetăţean european, în acelaşi timp răspândind aceste valori. Este un proiect bine gândit care adună tinerii din toate colţurile Europei într-o iniţiativă comună de a promova valori care deseori sunt trecute cu vederea. Este o experienţă unică ce nu trebuie ratată.” 

Deplasarea la Strasbourg a adus tinerilor participanți pe lângă activitățile de excepție la care au participat în cadrul Parlamentului European de la Strasbourg și bucuria unui periplu european de neuitat. Budapesta, Praga, Strasbourg, Reims, Paris, Munchen sau Viena sunt doar câteva din orașele vizitate de către elevii de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu.

Articol preluat din Săptămânalul VERTICAL.

 

Pe 19 mai 1919, din inițiativa Ateniei C. Călugăreanu, soția lui Catone Călugăreanu, viitor director al Siguranței Statului, s-a constituit Comitetul pentru ridicarea unui monument închinat eroinei Ecaterina Teodoroiu în capitală și în satul natal Vădeni. Pe 23 septembrie 1919, aceasta ajunge și la Târgu-Jiu, făcând o vizită părinților Ecaterinei Teodoroiu, la Vădeni.
Am identificat de curând în Fondul de documente al Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Gorj, apelul redactat de Atenia C. Călugăreanu în anul 1919, prin care, în calitate de președintă a Comitetului, solicita să subscrie cât mai mulți români demersului său, prin contribuții bănești la realizarea acestor monumente.

image

Urmăresc

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.